Sök
Stäng Meny

Medborgardialog om Uppsala Resecentrum

Torsdagen den 5 oktober är Uppsala kommun och polisen på Resecentrum hela dagen för att lyssna och svara på dina frågor, i samband med en medborgardialog om Resecentrum. Det finns också möjlighet att svara digitalt på frågorna i medborgardialogen.

Ge din syn på vad som kan förbättras och bidra till den trygga miljön på Resecentrum. Du får träffa representanter från kommunen, polisen, Region Uppsala och Jernhusen. Medborgardialogen genomförs även digitalt 28 september–12 oktober.

När och var: 5 oktober 9.00-17.00 på Resecentrum i Uppsala.

Du kan även svara direkt på enkäten. Extern webbplats.

Dialogen är en del av det medborgarlöfte som kommunen och polisen har för Resecentrum. Resultatet från undersökningen blir ett viktigt bidrag till kommunens och polisens fortsatta arbete vid platsen.

Om tidigare medborgarlöftet för Resecentrum på Uppsala kommuns hemsida. 

Om medborgarlöften och lokal samverkan på polisens hemsida.