Sök
Stäng Meny

Myndigheter i samverkan spårade brott i Ängelholm

Öppen lägenhetsdörr.

Nyligen genomfördes Operation Flis i Ängelholm vilket var en myndighetssamverkande operation. Runt 5,5 miljoner kronor kunde hämtas in från kriminell sektor, av dem nästan 470 000 kronor i bidragsbrott. På bara två dagar och i Ängelholm.

Polismyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och en rad andra myndigheter samverkande. Under två dagar slog myndigheterna till mot olika adresser för att kontrollera och eventuellt upptäcka pågående brottslighet och bidragsfusk.

En av myndigheterna som deltog var Försäkringskassan där avsikten bland annat var att upptäcka bidragsbrott.

– För oss i Försäkringskassan är det viktigt att se till att bidragen går till de personer som har rätt till det. Bara under dessa två dagar påträffade vi tre fall där det kan misstänkas bidragsfusk. Pengar som kan ha gått ut felaktigt till personer som inte hade rätt till det, säger utredare PG på Försäkringskassans kontrollverksamhet.

Mörkertalet är stort kring bidragsbrott

Ett typiskt fall med manipulation med folkbokföringen och bidragsfusk kan se ut så här: Ett par skiljer sig och bor officiellt på två olika adresser. Men i verkligheten bor paret fortsatt ihop och den andra adressen hyrs ut i andra hand. Inte bara att paret då kan få felaktiga bidrag av olika slag, utan de får också in hyra från en hyresgäst där intäkterna faktiskt kan landa på 50 000 - 60 000 kronor i månaden.

– Mörkertalet är nog tyvärr stort och därför är det så viktigt att vi intensifierar arbetet mot den här typen av fusk. Det är ovärderligt att polisen är med oss i sådana här insatser som i Ängelholm. Vi på Försäkringskassan har inte rätt att utföra en husrannsakan, men det har ju polisen, säger utredare PG. 

Vid upptäckt av misstänkt bidragsfusk stoppas vanligtvis utbetalningar omedelbart. Går det att bevisa att oegentligheterna har pågått en längre tid kan det också bli aktuellt med återkrav.

Utbrett i kriminella kretsar

Från polisens sida är det lika angeläget att komma åt personer som ägnar sig åt bidragsfusk.

– Givetvis, eftersom det är ett utbrett fenomen speciellt i kriminella kretsar. Det är troligen mycket pengar som samhället går miste om och som går i fel fickor. Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan kompletterar dessutom varandra för där den ena myndighetens lagstiftning slutar tar den andra myndighetens verktyg vid, som exempelvis husrannsakan, säger CV som var Polismyndighetens operativa ledare i Operation Flis. 

Polisen välkomnar myndighetssamverkan

Han menar också att det finns fler vinster att göra när myndigheterna samverkar och vid husrannsakningar.

– Inte bara att vi kan konstatera brott mot folkbokföringslagen, det är inte ovanligt att vi påträffar annan brottslighet också. Som exempelvis narkotikabrott eller häleri. Jag tror absolut att den här myndighetssamverkande biten kommer växa kraftigt framöver och det välkomnar jag varmt, avslutar CV. 

FOTNOT. Av säkerhetsskäl är personernas namn inte utskrivna.

Vad är folkbokföringsbrott?

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, till exempel rätten till bostadsbidrag och var du ska betala din skatt. Skatteverket delar de uppgifter som finns om dig i folkbokföringen till olika myndigheter och banker. Det är därför viktigt att uppgifter i folkbokföringen är korrekt för underlag till olika beslut och åtgärder.

Du är till exempel skyldig att: anmäla till Skatteverket om du:

  • Flyttar inom Sverige
  • Flyttar till eller från Sverige
  • Ändrar postadress utan att flytta

Anmäler du inte förändringen till Skatteverket inom en viss tid kan du begå ett folkbokföringsbrott. Du begår också ett folkbokföringsbrott om du lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter i ett folkbokföringsärende.

Måste finnas uppsåt för att räknas som ett brott

Detta krävs för att dömas för folkbokföringsbrott:

  • Personen måste ha handlat avsiktligt med uppsåt.
  • Den felaktiga uppgiften eller uteblivna anmälan ska ha kunnat leda till ett felaktigt beslut enligt folkbokföringslagen.
  • Folkbokföringsbrott kan förekomma i tre olika svårighetsgrader ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott.