Sök

Ny lag om gränsnära områden ger resultat

Den nya lagen om gränsnära områden som trädde i kraft 1 augusti har redan gett effekt.

Lagen innebär ökade befogenheter för kroppsvisitationer, inre utlänningskontroller och kamerabevakning i gränsnära områden.

Syftet med den nya lagstiftning som beslutades av riksdagen, var att ge polisen bättre förutsättningar att motverka olovlig vistelse i landet och att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Ger större möjligheter

Med gränsnära områden avses vissa flygplatser, hamnar, järnvägsstationer, broar till andra länder och gränsövergångsställen på allmänna vägar. Lagen ger polisen större möjligheter att ingripa mot till exempel smuggling eller utförsel av stöldgods.

Polisen har gjort flera beslag av insmugglad narkotika och pengar och lyckats stoppa stöldgods på väg ut ur landet. Exempelvis har gränskontrollsektionen i polisregion Syd genomfört närmare 200 kroppsvisitationer och cirka 50 husrannsakningar i fordon.

Större risk

–  Att smuggla in och ut ur Sverige ska medföra risk för upptäckt, säger Fredrik Werner, yttre gränsbefäl och förundersökningsledare vid Gränskontrollsektionen i polisregion Syd.

–  Vi kan kontrollera fordon och personer utifrån underrättelser och information som tidigare var svår att agera på. Det gör också att arbetssättet blir mer rättssäkert, säger Fredrik Werner.