Sök
Stäng Meny

Ny postlag ger allt fler narkotikabeslag

Postaktörer kan sedan 2 januari 2023 tipsa polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om misstänkta brev och paket. Sedan dess har polisen inlett samarbete med PostNord och möjligheterna att förhindra narkotikahandel via brev och paket, har ökat.

Polisen gör löpande uppföljning av de ärenden som rör postaktörer. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad första halvan av 2023. Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under perioden. 

En stor del av beslagen var narkotikaklassade läkemedel, som utgör en större andel av internetmarknaden än gatumarknaden.

Det är viktigt att arbeta mot illegal handel med narkotikaklassade läkemedel, inte minst i ljuset av att ny statistik från Rättsmedicinalverket visar att vi återigen har en ökning av antalet dödsfall som kan härledas till förgiftningar av narkotika.

De narkotikaklassade läkemedlen står både för den största andelen och den största ökningen av förgiftningsdödsfallen.

Narkotikaklassade läkemedel

Majoriteten av beslagen innehöll narkotika, men även hälsofarliga varor, dopningsmedel och läkemedel. De narkotikaklassade läkemedlen står både för den största andelen och den största ökningen.

– Det är positivt att 95 procent av de beslag som är gjorda innehöll illegala försändelser, det är en hög träffprocent och det tyder på att samverkan mellan polis och postaktörer fungerar, säger Kristian Malzoff, chef UB Öst, Noa.

Samverkan är nyckeln

Samverkan med postaktörer är nödvändig både lokalt och nationellt och många goda samarbeten har utvecklats. Polismyndigheten deltar i Länsstyrelsens projekt ”Tillsammans mot illegala försändelser” och en metodhandbok har tagits fram och publicerats under våren. Handboken ger ett gott stöd för såväl postaktörer och kommuner som polisen.  

– Vi jobbar kontinuerligt med att få igång samverkan på flera håll och ser att det ger resultat. Flödet av illegala varor i posten är och kommer att fortsätta vara en viktig del av att minska narkotikaspridningen, säger Linda Nilsson, verksamhetsutvecklare, UB Öst, Noa.

Behöver fler verktyg

Det är positivt att vi har kommit igång men arbetet behöver utvecklas vidare och öka i omfattning, menar hon.

– Vi beslagtar en liten del av det som förekommer i postflödet. Samtidigt som vi utvecklar samverkan på fler platser ser vi fortsatt behov av fler verktyg för att öka spårbarheten och kontrollen av postflödet, säger Linda Nilsson.