Sök
Stäng Meny

Nya regler ger polisen möjlighet att förhindra grova brott

Den 1 oktober trädde en ny lagstiftning trätt i kraft som ger polisen inom den organiserade brottsligheten.

– Vi är väl förberedda och redo att sätta igång, säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten, Noa.

Lagstiftningen innebär att polisen får möjlighet att använda hemliga tvångsmedel, som telefonavlyssning och hemlig dataavläsning, även mot personer i kriminella nätverk som inte är misstänkta för brott men som kan antas vara på väg att begå grova brott. Tidigare var det enbart tillåtet som ett led i polisens brottsbekämpning, om det fanns en skälig misstanke om brott mot specifika personer.

– Den nya lagstiftningen ger oss möjlighet att komma in redan i planeringsfasen av brottskedjan, till exempel i ett skede när en någon delar ut ett uppdrag att döda en person. Det ger oss förutsättningar att förhindra att brottsligheten sker, men även att komma åt personer som befinner sig högre upp i de kriminella nätverken, anstiftarna säger Charlotta Höglund.

En sådan situation skulle kunna innebära att polisen ges möjlighet att sätta in lämpliga motåtgärder, med effekten att det planlagda mordet inte sätts i verket.

I förundersökningar, alltså där polisen redan har brottsmisstankar mot specifika personer, ökar möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel genom att brottskatalogen utvidgas så att hemliga tvångsmedel kan användas för att utreda flera typer av brott.

– Vi hoppas att det ska leda till att fler av de grova brotten klaras upp, men även att vi ska kunna agera i ett tidigare skede. Brott som begås i nätverksmiljön består ofta av flera olika aktörer och är komplexa, säger Tobias Bergkvist, chef för utredningsenheten, Noa.

Majoriteten av september månads skjutningar som resulterat i dödade eller skadade personer tros vara kopplade till konflikter inom eller mellan kriminella nätverk. Antalet sprängningar är redan fler än under hela fjolåret och nyligen dog en 25-årig kvinna som följd av explosionen. 

– Inget är viktigare nu än att stävja det grova våldet, säger Tobias Bergkvist, chef för utredningsenheten, Noa.

Fakta

I underrättelseärenden får Polismyndigheten använda preventiva tvångsmedel i syfte att förhindra särskild allvarlig brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk.

I förundersökningar – dvs där det finns konkret brottsmisstanke – utvidgas brottskatalogen så att hemliga tvångsmedel kan användas för att utreda flera typer av brott.

För att preventiva tvångsmedel ska få användas i specifika ärenden krävs enligt lagstiftningen påtaglig risk för att det inom organisation eller grupp kommer utövas sådan brottslig verksamhet som anges i brottskatalogen och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisation eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet. 

Polisen kan inte själv besluta om att sätta in preventiva tvångsmedel, utan det krävs att åklagare begär detta hos domstol. Domstolen beslutar om tillstånd att sätta in tvångsmedlen