Sök
Stäng Meny

Nya tag för effektiv myndighetssamverkan gav resultat – 5,5 miljoner

Företrädare från polisen och kronofogden vid en trafikkontroll

Kronofogden var en av de samverkande myndigheterna som var synnerligen aktiva. Här tillsammans med våra poliser vid en trafikkontroll utanför Ängelholm. Bild: Richard Glantz

Under den 3 och 4 oktober har så kallad myndighetssamverkan pågått i Ängelholms kommun. En satsning som gav ett väldigt bra resultat. Totalt gjordes 65 olika insatser och cirka 100 medarbetare från de olika myndigheterna deltog.

Myndighetssamverkan har i rena pengar lett till ett resultat på 5,5 miljoner kronor inom områdena folkbokföring, osund konkurrens och trafik. Syftet är att genom myndighetssamverkande insatser begränsa ekonomiska tillgångar hos kriminella genom att arbeta mot välfärdsbrottslighet, grov brottslighet och osund konkurrens. Ett arbete som nu fortsätter i de nätverk som byggts upp mellan myndigheterna som deltagit.

- Det här har varit två väldigt givande dagar. Vi har arbetat upp ett väldigt värdefullt kontaktnät för vårt gemensamma arbete framåt tillsammans med alla involverade myndigheter. För oss inom polisen är detta ett bra framgångsrikt sätt att jobba på där vi ser resultat och där just samverkan är nyckeln till framgång, säger Christian Nordin, lokalområdeschef Polisen Ängelholm.

Fokus utifrån urval av näringar har varit att få en bred representation inom olika branscher och genom myndighetssamverkan är målet att få en så tidseffektiv och smidig tillsyn som möjligt.

- Utöver det fantastiska resultatet så ser vi detta som otroligt värdefullt ur ett samverkansperspektiv. Genom att vi knyter nya kontakter blir också hela myndighetsförfarandet effektivare och enklare vilket är en enorm vinst för alla involverade, säger Jan Klauser, säkerhetschef Ängelholms kommun.

Totalt gjordes 65 olika insatser och cirka 100 medarbetare från de olika myndigheterna deltog. I satsningen ingick Polismyndigheten, Ängelholms kommun, Skatteverket, Räddningstjänst Skåne Nordväst, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Kronofogden och Migrationsverket.