Sök
Stäng Meny

Över 1600 kontroller i krafttag mot arbetskraftsexploatering

Insatsen som skedde i Sverige, ledd av Europol och ELA (Europeiska arbetsmyndigheten) ihop med nio andra myndigheter, riktade sig mot arbetsgivare inom branschen grön näring.

Grön Näring är samlingsnamnet för de verksamheter som bedrivs inom; jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer. Insatsen som genomfördes i Sverige inom myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet pågick under vecka 37 och 38. Inspektionerna genomfördes inom bland annat jordbruksodlingar, fiskerinäring, livsmedelsförpackningsbolag, skogsbruk och slakterier och landade i ett stort antal kontroller. 

Kontroller resulterade i 50 efterkontrollsärenden 

Totalt genomfördes 1616 fysiska kontroller av polisen, Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket där över 200 poliser deltog. 
De myndigheter som inte deltog på plats använde sina administrativa verktyg för att genomföra åtgärder mot exempelvis regelöverträdelser. Som ett resultat av detta har Migrationsverket startat 50 efterkontrollsärenden.

Arbetstagare i risk att rekryteras till kriminella gäng  

Utsatta arbetstagare inom alla branscher riskerar att rekryteras av kriminella nätverk, ofta från samma hemland och tvingas in i mycket hårda arbetsvillkor utan möjlighet att återvända hem. De kriminella nätverken använder liknande metoder som inom trafficking för att komma åt utsatta arbetstagare. Totalt inom insatsen, det vill säga för hela Europol, kunde 38 personer gripas för människoexploatering och 1583 brottsoffer identifierades.

Insatsen är ett led i myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet (A-krim) där samtliga myndigheter deltagit utifrån sitt verksamhetsuppdrag.

Så deltog Sverige i insatsen 

  • 1616 kontroller totalt
  • 228 poliser deltog
  • 102 kontrollerade platser
  • 609 kontrollerade individer
  • 57 kontrollerade fordon

Kontroller totalt inom insatsen 

  • 27 653 individer
  • 3148 fordon
  • 43 misstänkta för brott
  • 38 gripna för människoexploatering
  • 1583 identifierade brottsoffer

Deltagande länder

Frankrike (aktionsledare), Spanien (medledare), Italien (medledare), Rumänien (medledare), Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Albanien, Moldavien, Storbritannien, Ukraina. 

Fakta om arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. 
Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet.

Om arbetslivskriminalitet

Mer om Empact

EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är ett europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet. 

Insatsen skedde samordnat i realtid i 5 länder och var samordnad från EMPACT och Europol.

Gemensam kommunikationskanal (VCP) var upprättad för kontakt i realtid mellan länderna.

Om insatsen

Om EMPACT