Sök
Stäng Meny

Stärkt samverkan mot organiserad brottslighet i Västernorrland

Fredag den 13 oktober hölls ett möte mellan länsstyrelsen i Västernorrland, polisen och samtliga kommuner i Västernorrland. Syftet med mötet var att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Mötet samlade landshövding Carin Jämtin, ledande politiker samt tjänstemän från polis och kommunerna för diskussion och gemensam målbild.

– Jag bjöd in till ett möte för att problemet med den organiserade brottsligheten inte löses av en myndighet, kommun eller organisation helt själv utan här behöver vi kraftsamla tillsammans. I mitt tycke blev det ett väldigt bra möte, jag skulle säga att det var en imponerande uppvisning av samverkan och samarbete mellan aktörerna, säger Josef Wiklund, polisområdeschef i Västernorrland.

Gemensam väg framåt

Efter framåtblickande diskussioner nåddes en gemensam möjlig väg framåt om flera viktiga åtgärder för att framför allt möta den normförskjutning som sker och hur samhället kan samlas för att motverka att fler unga dras in i den organiserade brottsligheten.

Åtgärder som diskuterades under mötet var bland annat:

  • ett länsgemensamt förhållningssätt vid fritidsgårdar gällande musik kopplat till kriminella gäng
  • stärkt samarbete mellan socialtjänst och polis
  • hur skolor kan stöttas vid oro om ungdomar socialiseras in i kriminella gäng
  • avhopparverksamhet.

– Det här mötet har framhävt värdet av samarbete mellan myndigheter och för att förbättra samhällets säkerhet och trygghet. Det visar hur gemensamma ansträngningar kan samla samhället mot den organiserade brottsligheten, säger Josef Wiklund.


För mediefrågor, kontakta Josef Wiklund, polisområdeschef i Västernorrland på telefonnummer 070-235 16 90.