Sök

”Det krävs insatser från hela samhället”

Det allvarliga läget visar hur viktigt det är att alla myndigheter kraftsamlar kring situationen. Det säger rikspolischefen Anders Thornberg.

Under fredagen höll Polismyndigheten en pressträff tillsammans med Riksåklagaren, med anledning av det grova våldet kopplat till gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten.

– De senaste dagarnas och veckornas våldsdåd skakar om vårt land. Konflikter mellan grovt kriminella har lett till att oskyldiga mördats, skadats och förlorat sina hem. Små barn har blivit vittnen till något förfärligt de aldrig kommer glömma. Det är inte en gräns som passerats, det är flera. Jag förstår att det finns ilska, sorg och stor oro, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Han säger att de flesta dåden har kopplingar till samma kriminella grupperingar och att det pågår ett intensivt arbete på många håll för att lagföra individerna.

– Polisen har utvecklat och förbättrat arbetsmetoderna. Vi förhindrar mord och sprängningar, och ingriper snabbt när något skett. Genom snabbt och effektivt arbete har vi gripit många misstänkta och förhindrat flera våldsdåd. Vår uppklaring ökar markant. Så här långt i år har vi knappt 300 häktade för grova vapenbrott, så många har vi aldrig haft tidigare.

Samarbeten utvecklas

Frihetsberövanden är en åtgärd mot den organiserade brottsligheten. Rikspolischefen underströk att det också krävs att nyrekryteringen till gängen stoppas.

– Den grova kriminaliteten går allt längre ner i åldrarna, utvecklingen är oerhört oroväckande. Det krävs långsiktiga och uthålliga förebyggande insatser från hela samhället för att förhindra detta. Vi i polisen kommer slå hårt mot brottsligheten. Men det kräver också att vi får möjlighet att fokusera på just det: vårt brottsbekämpande arbete. Därför är det viktigt att alla myndigheter med brottsbekämpande uppdrag intensifierar sitt arbete och att vi samarbetar allt mer för att få ut största möjliga kraft mot våldet.

Som exempel lyfte rikspolischefen samarbetet med Försvarsmakten.

– Vi har ett bra samarbete och skulle vilja samverka ännu mer. Jag har talat med överbefälhavaren om hur vi gemensamt ska fortsätta utveckla vårt arbete och intensifiera hur vi kan samverka på flera områden. Det är ett arbete som pågår i detta nu, säger rikspolischefen.

Egna förmågor stärks

Anders Thornberg berättade också om en rapport Polismyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och Statens Institutionsstyrelse tagit fram till regeringen.

– Den beskriver hur vi kan samverka bättre i arbetet med barn och unga i miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Parallellt med det arbete vi ska intensifiera med kommuner och andra samhällsaktörer kommer vi ytterligare öka våra egna förmågor, säger Anders Thornberg.

Johan Olsson, chef på Noa, utvecklade hur de egna förmågorna kan stärkas.

– ­Vi har förstärkt de mest våldsutsatta regionerna löpande under året. Nu kommer vi på ett betydande sätt öka den polisiära närvaron inom de mest brottsutsatta områdena. Genom att öka vår närvaro och polisiära kontroller kommer vi förebygga fler brott och lagföra fler, säger Johan Olsson.

– Vi kommer också avsätta stora resurser för att öka vår informationsinhämtning mot de som beställer, organiserar och utför brotten. Detta gör vi med den nya lagstiftning som träder i kraft på söndag om så kallad preventiv avlyssning.