Sök
Stäng Meny

Fler frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare fem män har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken förra året.

Fyra av de fem nu frihetsberövade männen är hemmahörande i Örebro län, de är i åldrarna 19, 20, 25 och 38 år. Den femte är hemmahörande i Skåne län och han är 22 år gammal.

Numera har totalt 98 personer varit frihetsberövade till följd av det våldsamma upplopp som kom att uppstå istället för en allmän sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.