Sök
Stäng Meny

Gårdsvandringar för att förebygga brott

Hästsadel på ett räcke

Senaste tiden har det anmälts flera inbrott på hästgårdar i Halland. Sadlar till stora värden har stulits.

Vid flera tillfällen har polisen i Halland använt gårdsvandringar för att förebygga brott på landsbygden. Nu har polisen i Varberg startat upp gårdsvandringar för att förebygga sadelstölder.

Senaste tiden har flera ridsportsanläggningar i Varberg drabbats av stölder.

– Sadlar är dyra och vid varje tillfälle stjäls det ofta flera så det totala godsvärdet vid varje inbrott blir ofta stort, säger Andréas Liljedahl som är polisinspektör i Varberg.

Tar hjälp av försäkringsbolag

Metoden de använt är att kontakta gårdsägare som drabbats av stölder tidigare och de som bedöms har stora godsvärden i form av sadlar och tillbehör till hästar förvarade hos sig.

– Vi har sedan stämt träff för en gårdsvandring och har i de fall det varit möjligt samverkat med respektive gårds försäkringsbolag. Försäkringsbolaget har då kunnat inspektera hur gården är skyddad och aktivt kunnat bidra med information om vilka krav de ställer för att försäkringen skall gälla, säger Andréas Liljedahl.

Fokus på förebyggande

Polisens fokus är att uppmärksamma gårdsägaren på vilka områden av deras gård det kan vara störst risk att en brottsling angriper. Detta utifrån att brottslingar vill arbeta i skydd av mörker och ostört.

– Vi har metodiskt gått igenom var en rörelsestyrd strålkastare kan göra nytta och på vilka ställen det kan passa bättre med permanent ljus. För de gårdsägare som inte har fri sikt mot sina uthus har placering av kameraövervakning diskuterats, säger Andréas Liljedahl.

Grannsamverkan ger möjligheter

Om inte gården sedan tidigare är med i Grannsamverkan uppmanas de att gå med så de kan sätta upp skyltar och få en bra kommunikation med grannar och de som bor i området.

– Besöken har varit mycket uppskattade av gårdsägarna eftersom de inte blivit erbjudna detta stöd innan och inte heller själva tänkt söka den. Om gårdsägarna tagit till sig det vi pratat om är jag övertygad om att stölderna från de gårdar vi besökt kommer att vara lätträknade i framtiden, säger Andréas Liljedahl.