Sök
Stäng Meny

Höjd förmåga att hantera våldsamma upplopp

Polisen har stärkt förmågan att hantera allvarliga ordningsstörningar och förbättra säkerheten för medarbetare vid våldsamma upplopp. En central del är att särskild polistaktik nu finns i hela landet.

Polisens handlingsplan för att förebygga och hantera våldsamma upplopp har uppdaterats. Planen innehåller totalt över 50 åtgärder och kompletterar de åtgärder som polisen vidtog omedelbart efter de allvarliga händelserna i flera städer under påsken 2022. Planen omfattar tre områden:

  • Utveckling av brottsförebyggande arbete
  • Lednings- och ansvarsförhållanden
  • Utveckling av särskild polistaktik (SPT)            

– Det mest centrala, som höjer vår förmåga i hela landet och ökar tryggheten och säkerheten för medarbetarna, är att särskild polistaktik (SPT) nu finns i alla polisregioner. Det här betyder mycket och stärker oss i svensk polis, säger Boel Sjöberg, gruppchef vid Noas enhet för utveckling av brottsbekämpning.

Nationellt erfarenhetsutbyte kring SPT

SPT är sedan 2004 polisens strategi och förmåga för att motverka ordningsstörningar i samband med folksamlingar. Tidigare fanns SPT endast i de tre storstadsregionerna.

Det finns ett utvecklat nationellt utbyte mellan alla sju polisregioner kring SPT där man både förstärker varandra vid behov och lär av varandra.

Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud för Polisförbundet har varit delaktig i arbetet med handlingsplanen och säger så här om att SPT nu finns i hela landet.

– Det här är en klar framgång och det var också ett av de krav som vi ställde efter påskens händelser förra året. Nu finns organisationen på plats, vilket är jättebra och även erfarenhetsutbytet har börjat komma igång. Det följer de krav som vi har ställt. Nu gäller det att hålla i, det behövs inte bara utbildning utan också erfarenhet.

Utvecklad dialogverksamhet

Andra centrala delar i den uppdaterade handlingsplanen handlar om att införa utökad utrustning och att utveckla polisens dialogverksamhet. Dialogpolisens långsiktiga kontaktarbete kan ge värdefullt underlag för arbete både före och under en insats.

I den uppdaterade handlingsplanen, som skickades till Arbetsmiljöverket tidigare i veckan, framgår tydligare när åtgärder ska vara genomförda och vem som är ansvarig.

Dialog central del i särskild polistaktik (SPT)

Den särskilda polistaktiken (SPT) är ett koncept som bygger på att polisen i sitt uppdrag ska verka både förebyggande och agera när något hänt vid till exempel stora demonstrationer eller fotbollsmatcher.

Enligt konceptet arbetar polisen med kommunikation och dialog för att minska risken för konflikter.

Särskild polistaktik (SPT)