Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning med UAS i Borlänge

UAS Borlänge

Karta över det område som beslutet om kamerabevakning gäller. Kameraövervakning kan komma att ske inom närområdet kring Borlänge Energi arena (Domnarvsvallen). Bild: UAS Borlänge

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med UAS/drönare i Borlänge under tiden 22 september mellan klockan 17.00 till 23.00.

Den 22 September 2023 genomförs en fotbollsmatch mellan Brage och Örebro SK vid Domnarvsvallen.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Av bifogade kartbilder framgår vilka områden som är aktuella.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.