Sök

Kör lugnt och rädda liv

Hjälp till så att inte fler dör i trafiken genom att hålla hastigheten. Under vecka 38 genomför polisen extra kontroller.

Hastigheten är avgörande – både för att förhindra en olycka, men också för hur omfattade skador man får som inblandad. Enligt Transportstyrelsens statistik har 120 personer omkommit i trafiken mellan januari och juli 2023. Ibland har hastigheten varit orsaken, i många fall har den påverkat utgången och skadeläget.

– Vi vet att risken att dö ökar exponentiellt ju högre hastigheten är. Därför fokuserar vi våra kontroller den här gången på sträckor med lite högre hastigheter som till exempel landsvägar, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Målet är noll döda i trafiken

Tillsammans med flera andra aktörer arbetar polisen med Nollvisionen, som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En av dessa aktörer är Trafikverket, och enligt deras beräkningar fördubblas risken att dö vid en frontalkrock om hastigheten ökar från 70 km/tim till 80 km/tim. Vid 100 km/tim är risken fem gånger så hög.

– Vid en frontalkollision mellan två moderna bilar som båda kör i max 80 km/tim är det sannolikt att förarna överlever. Det gäller om bilbälte används, bilen är av hög säkerhetsstandard och krocken sker med bil i samma viktklass. Vid hastigheter över 80 km/tim leder frontalkollisioner ofta till dödliga eller allvarliga skador även med moderna fordon, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Så genomförs kontrollerna

Hastighetskontrollerna i veckan genomförs både synligt med laserinstrument vid vägkanten och dolt med genomsnittshastighetsmätare i båda målade och civila polisbilar samt motorcyklar.

– Syftet med våra kontroller är att skapa trygghet och förebygga hastighetsöverträdelser. Det handlar inte om att bötfälla så många som möjligt, utan om att öka trafiksäkerheten i en miljö där vi alla rör oss varje dag och som bygger på att vi håller oss till regler och tar hänsyn till varandra, avslutar Ursula Edström.