Sök
Stäng Meny

Relationsvåld och missbruk i fokus i nytt medborgarlöfte

Ett nytt medborgarlöfte för ökad trygghet har skrivits under mellan polisen och Hudiksvalls kommun. Nu sätts våld i nära relation och missbruk bland unga i extra fokus.

Nyligen undertecknade Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall ett nytt medborgarlöfte som fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att öka tryggheten och motverka våld i nära relation och missbruk bland unga. Löftet sträcker sig över tre år, 2023 - 2025.

Dessa prioriteringar utgår från den gemensamma lägesbilden som lokalpolisområde Hälsingland och Hudiksvalls kommun tagit fram. Löftet baseras också på dialoger med medborgare och egna medarbetare samt brottsstatistik.

– Vi har gemensamt pekat ut vad som ska göras för att öka tryggheten hos invånarna och motverka brott. Genom medborgarlöftet visar vi att vi för en tät dialog kring våra utmaningar och agerar tillsammans i samhället, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarna upplever en viss oro kring den missbruksrelaterade brottsligheten och det har vi tagit fasta på i inriktningen av vårt brottsförebyggande arbete.

– Fokus på just barn och ungdomar i det brottsförebyggande arbetet är viktigt för att förhindra att de hamnar i missbruk eller kriminalitet. Ungdomsbrottsligheten påverkar inte bara tryggheten i ett lokalsamhälle utan får även konsekvenser för den enskilde. Här är givetvis samverkan mellan polis, skola och socialtjänst avgörande, men vi behöver också fler vuxna som engagerar sig. Det ger oss bättre möjligheter att ändra på utvecklingen om vi agerar tillsammans, säger Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Statistik visar att brott i nära relation har ökat i Hudiksvall under de senaste åren. Hälsingland har också en procentuellt högre andel brott av denna karaktär än snittet i riket.

– Brott i nära relation är ett stort samhällsproblem och förekommer i alla grupper. Det finns dessutom ett stort mörkertal och vi vill nu vända den här utvecklingen och få fler, både våldsutsatta och våldsutövare att söka stöd och anmäla. Polisen gör vad vi kan för att förebygga och utreda brotten, men många gånger så sker det i det dolda. Att bekämpa relationsvåldet är allas vårt ansvar, säger Karl von Krusenstjerna.

Kommunpolisen Johannes Persson driver polisens brottsförebyggande arbete i Hudiksvall i samverkan med kommun, näringsliv och medborgare och så här säger han om det nya medborgarlöftet:

– Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. På sikt måste hela samhället hjälpas åt och genom att involvera medborgarna i kommunen kan vi skapa en ännu tryggare kommun.