Sök
Stäng Meny

Över åttahundra överträdelser i region Bergslagen

Under förra veckan genomförde polisen en temavecka inriktad på hastighet. Resultatet blev 865 förare som rapporterades för hastighetsöverträdelse i region Bergslagen.

I polisområde Värmland rapporterades 234 förare varav 53 körde mellan sex och tio kilometer för fort. Kontrollerna renderade också i att fyra narkotikabrott uppdagades. Ett antal underrättelseuppslag om misstänkt brottslighet har också noterats. En motorcyklist rapporterades.

Även i Dalarna rapporterades en motorcyklist för hastighetsöverträdelse, i övrigt ytterligare 280 förare, varav 45 i spannet 6-9 km/h överhastighetsbegränsningen. I Dalarna uppdagades två narkotikabrott.

I polisområde Örebro lagfördes 350 förare och ett narkotikabrott upptäcktes. 54 förare rapporterades för överträdelse mellan 6-9 km/h.

Antalet rapporterade förare är något lägre än motsvarande temavecka förra året, vilket är glädjande. Då noterades 1021 överträdelser.

Uppdelat på lokalpolisområden:

Lpo Torsby 47 överträdelser

Lpo Kristinehamn 21 överträdelser

Lpo Karlstad 54 överträdelser

Lpo Arvika 32 överträdelser

Lpo Falun 58 överträdelser

Lpo Borlänge 89 överträdelser

Lpo Mora 34 överträdelser

Lpo Karlskoga 41 överträdelser

Lpo Hallsberg 64 överträdelser

Lpo Örebro 92 överträdelser

Lpo Lindesberg 62 överträdelser

Regionala trafikenheten 271 överträdelser