Sök
Stäng Meny

Hög hastighet orsak till dödsolycka

Den 17 februari klockan 21.16 2023 inkom larm om trafikolycka på riksväg 52 vid Kumlaby. En personbil och en biogasdriven linjebuss hade frontalkolliderat och en större brand utbrutit.

I personbilen fanns en person och i bussen, som var på väg in i depå och därmed inte hade några passagerare, fanns en person, föraren. Båda personerna, två män i trettio- respektive fyrtioårsåldern omkom.

Utredningen av olyckan är nu klar och kan konstatera att olyckan orsakades av att föraren av personbilen vid kollisionstillfället höll en extremt hög hastighet. Detta styrks bland annat av skadebilden på bilens kaross. 

Omedelbart efter kollisionen utbröt en våldsam brand. Brandens intensitet orsakades av den spolarvätska som fanns i en större tank i fronten på bussen. Även i bilens motorutrymme fanns en mindre tank med spolarvätska. Det har inte gått att hitta några spår av annan brännbar vätska i bilens kupé.

Bussen, en linjebuss, var en så kallad biogasbuss. De säkerhetsanordningar som finns på denna typ av fordon fungerade som tänkt och öppnade säkerhetsventiler vilket gjorde att gastankarna inte exploderade. De smällar som uppfattats vid olycksplatsen uppstod då bussens däck exploderade.

Ingen alkohol eller andra droger har påvisats hos någon av de förolyckade personerna.

Anhöriga till de omkomna har informerats om utredningsresultatet.