Sök
Stäng Meny

Polisen och Örebro kommun tecknar samverkansöverenskommelse – fokus på unga

Bild 1/4
Lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest och kommunens Anders Åhrlin (M)
Lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest och kommunens Anders Åhrlin (M) Bild: Karin Linder
Bild 1/4
Anders Åhrlin (M) signerar samverkansöverenskommelsen tillsammans med lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest.
Anders Åhrlin (M) signerar samverkansöverenskommelsen tillsammans med lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest. Bild: Karin Linder
Bild 1/4
Johanna Sollerman, brottsförebyggande strateg på Örebro kommun, och Johanna Johansson, kommunpolis på Polismyndigheten.
Johanna Sollerman, brottsförebyggande strateg på Örebro kommun, och Johanna Johansson, kommunpolis på Polismyndigheten. Bild: Karin Linder
Bild 1/4
Anders Åhrlin (M) och lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest skriver under överenskommelsen mellan kommunen och polisen.
Lokalpolisområdeschef Roberto Eid Forest och Anders Åhrlin (M) skriver under överenskommelsen mellan kommunen och polisen. I bakgrunden skymtas kommunens brottsförebyggande strateg Johanna Sollerman och kommunpolis Johanna Johansson. Bild: Karin Linder

Idag tecknade polisen och kommunen en samverkansöverenskommelse för att Örebro ska vara en trygg och säker kommun. Stort fokus är på riktat arbetet mot narkotika och förebyggande arbete mot ungdomar i riskzon att utveckla kriminalitet.

Samverkansöverenkommelsen mellan polisen och Örebro kommun

”Örebro ska vara en trygg och säker stad att bo, vistas och verka i”, så inleds den samverkansöverenskommelse som nu tecknats mellan Örebro kommun och lokalpolisområde i Örebro. Det är också visionen med det gemensamma arbete som överenskommelsen innefattar.

Överenskommelsen hjälper till att effektivt rikta samordnade insatser efter lägesbilder, analyser och uppföljning i gemensamma frågor och uppdrag. Målet med överenskommelsen är att:

 • minska brottsligheten
 • öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i kommunen.

I den nytecknade överenskommelsen ligger stort fokus på riktat arbete mot ungdomar och narkotika. Inom bland annat uppdraget KOMPASS, kommunal planering för systematiskt socialt brottsförebyggande arbete, ska det tas fram en modell för kontinuerliga lägesbilder över kriminalitet bland unga i Örebro kommun. Ett annat exempel är SSPF, strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis.

– För att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar att hamna i en problematik har skola, socialtjänst och fritidsgårdar en särskilt viktig roll. Därför kommer vi forma en strukturerad samverkan för att tillsammans minska risken för utveckling av kriminalitet, missbruk och annat normbrytande beteende, säger Johanna Sollerman, samordnare för brottsförebyggande frågor på Örebro kommun.

Det ska också skapas sociala insatsgrupper för att hjälpa individer som riskerar att hamna i en kriminell livsstil och hjälpa unga att hoppa av kriminella nätverk.

Pågående samordningsformer fortsätter utvecklas

I överenskommelsen finns både nya delar och delar som redan pågår. Ett exempel på en ny del är ett riktat arbete för att motverka välfärdsbrott, där kommunen ska tillsätta en samordningsfunktion för välfärdsbrottslighet och skapa ett nätverk för kommunala verksamheter och polisen.

– För att komma till rätta med välfärdsbrotten, minska risken för att unga fastnar i narkotika och dras in i brottslighet är det viktigt att hela samhället samarbetar mot ett gemensamt mål och att vi från kommunen och polisen tar ledning mot ett tryggare Örebro på flera plan, säger Anders Åhrlin, trygghetsutskottets ordförande.

Exempel på satsningar som redan pågår och som behöver fortsätta utvecklas är arbetet med sociala insatsgrupper, som ska hjälpa individer som riskerar att hamna i en kriminell livsstil, avhopparverksamheten och EST, effektiv samordning för trygghet.

EST är en kartläggning som vi länge gjort. Den är nödvändig att vi gör och delar med kommunen för att vi ska ha en gemensam lägesbild att prioritera arbete och åtgärder utifrån, säger Roberto Eid Forest, som är lokalpolisområdeschef i Örebro.

Gruppvåldsintervention, GVI, är en annan del som kommer fortsätta att utvecklas:

Här är det viktigt, inte minst kopplat till det nationella samhällsläget, att vi fortsätter – att arbeta förebyggande för att undvika våldsbrott överhuvudtaget, men också agera med kraft om det ändå sker. Vi har processer som fungerar bra utifrån de utvärderingar och den återkoppling vi kontinuerligt får på vårt jobb, berättar Johanna Johansson som är kommunpolis i lokalpolisområde Örebro.

Samverkansöverenskommelsen gäller för perioden 2024–2026 och tydliggör det långsiktiga och strategiska arbete som behöver göras i vardagen.

– För att minska brottsligheten och öka tryggheten är även andras, ja allas ansträngningar, viktiga. Inte bara det som ingår i den överenskommelse som ska tydliggöra polisens och kommunens samverkan för att få till en bra utveckling i hela kommunen, avslutar Roberto Eid Forest.


Resurser som respektive organisation garanterar enligt överenskommelsen

Lokalpolisområde Örebro

 • Kommunpoliser som samordnar EST (Effektiv Samordning för Trygghet), ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) Brottsförebyggande rådet (ÖreBrå) samt trygghetsmätningar.
 • Områdespolisverksamhet.
 • Samordnare och kontaktpersoner inom Sociala insatsgrupper (SIG).
 • Representant till styrgrupp till Sociala insatsgrupper (SIG) och Strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis (SSPF).
 • Samordnare för arbetet med lokal avhopparverksamhet.
 • Samordnare och resurser för att genomföra call-in och custom notifications samt sanktioner inom GVI (Gruppvåldsintervention).
 • Samordnare och operativa resurser för det gemensamma arbetet mot branscher med oseriösa aktörer.

Örebro kommun

 • Utpekade tjänster som ansvarar för samordning av arbetet med narkotika och doping, ÖreBrå, Sociala insatsgrupper (SIG), våldsbejakande extremism, välfärdsbrottslighet, trygghetsmätningar och det övergripande brottsförebyggande arbetet.
 • Brottsförebyggande operativ samordnare för Effektiv samordning för trygghet (EST).
 • Fältassistenter med ett uppsökande områdesuppdrag.
 • Samordnare för ordningsvakter.
 • Ansvariga för platssamverkan i kommunens fem partnerskapsområden.
 • Samordnare och resurser för att genomföra call-in och custom notifications samt sanktioner och sociala insatser inom GVI (Gruppvåldsintervention).
 • Samordnare för arbetet med lokal avhopparverksamhet.
 • Samordnare för Strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis (SSPF).
 • Representant till styrgrupp till Sociala insatsgrupper (SIG) och Strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis (SSPF).
 • En samordnare för arbetet mot öppen narkotikahantering.
 • Samordning för det gemensamma arbetet inom tillsyn av branscher med oseriösa aktörer. 

Kontaktpersoner

Roberto Eid Forest, lokalpolisområdeschef Örebro, Polismyndigheten
roberto.eid-forrest@polisen.se, 010-56 73 881

Johanna Johansson, kommunpolis, Polismyndigheten
Johanna-m.johansson@polisen.se, 072–522 41 30

Anders Åhrlin (M), trygghetsutskottets ordförande
anders.ahrlin@orebro.se, 019-21 55 22

Johanna Sollerman, samordnare för brottsförebyggande frågor, Örebro kommun
johanna.sollerman@orebro.se, 019-21 40 27