Sök

Sju till frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare sju personer har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken, Örebro.

Alla sju är hemmahörande i Örebro län, sex av dem är män i åldrarna 21 år, 22 år, 27 år, 29 år, 31 år och 49 år. Den sjunde personen är en kvinna på 43 år.

Totalt sett har i dagsläget 168 personer delgivits misstanke om brott i samband med upploppet, som kom att uppstå istället för den allmänna sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.