Sök

Fyra personer till har frihetsberövats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare fyra personer har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken, Örebro. Alla är män, hemmahörande i Örebro län och de är i åldrarna 19, 23, 25 och 36 år gamla.

Totalt sett har i dagsläget 172 personer delgivits misstanke om brott i samband med upploppet, som kom att uppstå istället för den allmänna sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.