Sök

Beslut om kamerabevakning på flera platser i Örebro

Under lördagen den 3 februari kommer Polisregion Bergslagen att använda UAS (drönare) i Örebro. De områden som kommer att beröras av kamerabevakningen är de centrala delarna av Örebro samt Behrn Arena-området.

De områden som kommer att beröras av kamerabevakningen är de centrala delarna av Örebro samt Behrn Arena-området. Detta med anledning av att två olika idrottsmatcher kommer att äga rum under eftermiddagen.

I luften ovanför ovan nämnda område kan polisens UAS (obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System) synas under klockan 10.00 till 19.00 den 3 februari 2024.

Anledningen till att polisen använder sig av kamerabevakning är för att det tidigare förekommit försök till sammandrabbningar mellan supportergrupperingar. Dessa har dock avbrutits av polis. Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet, samt kunna utreda och lagföra sådana brott. Beslutet om bevakning har fattats av Polismyndigheten enligt bestämmelsen i Kamerabevakningslagen 14 d §.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.

Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.