Sök
Stäng Meny

Samverkan med Örebros rektorer för våra unga

Medarbetare från Polismyndigheten och socialtjänsten

Medarbetare från Polismyndigheten och socialtjänsten på Örebro kommun höll i informationspunkterna under rektorsträffen den 27 februari. Bild: Karin Linder

Utbyte och samverkan med skolan är något som är nödvändigt i en tid när kriminell aktivitet blir allt vanligare i yngre åldrar och unga medborgare rekryteras till kriminella nätverk i allt högre grad.

Under tre förmiddagar den här vintern har lokalpolisområde Örebros ungdomsgrupp träffat hela grundskolans rektorsgrupp under tre förmiddagar. Dessa tre förmiddagar har inrymt allehanda informationspunkter men också tillfälle att ställa frågor eller samtala kring gemensamma frågeställningar.

– Att ha haft möjlighet att träffas så här är tacksamt. Vi får utrymme att hantera många av de faktiska frågeställningar som många av dem har och vi har haft chans att bygga viktiga relationer inför fortsättningen, säger Alexander Masson som är gruppchef för ungdomsgruppen inom LPO Örebro.

Närvaron och engagemanget vid dessa tillfällen tyder helt klart på att på att det finns ett stort behov av att gemensamt samlas kring dessa frågor. Det är även tydligt att det är av vikt att samhället samverkar för att gemensamt bygga såväl trygga små samhällsmedborgare som att skapa en struktur som fångar upp de som behöver extra stöd så tidigt som möjligt.

– Oftast är det ju så att skolan möter våra unga innan vi gör det och därför blir de en viktig målgrupp för oss. Med rätt kunskaper kring vad de kan titta efter eller hur de ska agera vid oro eller misstanke om brott så an de fungera som en viktig förlängd arm för såväl vårt arbete som för samhällsutvecklingen som helhet, fortsätter Alexander.

Fortsättning följer...

Vid passet den 27 februari var även socialtjänsten på plats och kunde förklara hur de hanterar en orosanmälan som landat in hos dem men också för att påminna om vikten av att orosanmälningar görs. I övrigt pratades det bland annat om lagstiftningen bakom exempelvis förolämpning eller ofredande, hundsök, sociala insatsgrupper och gruppvåldsintervention, GVI.

– Det som idag är olaga integritetsintrång är antagligen någonting helt annat om tio år, om inte rätt hantering eller markering görs från vuxenvärlden eller samhället i stort. Ibland handlar det om att öka förståelsen för det brottsliga i vissa situationer och det om något är något som vi får chans att fördjupa vid tillfällen som dessa, säger Alexander.

Det här var sista tillfället för nu men planering sker redan på hur arbetet fortsätter framöver.

Presskontakt

Alexander Masson, Gruppchef för ungdomsgruppen

0727-34 68 50