Sök

Kamerabevakning med UAS under Rikskonferensen Folk och Försvar

Kamerabevakningen kommer att ske i området kring Högfjällshotellet i Sälen.

Kamerabevakningen kommer att ske i området kring Högfjällshotellet i Sälen. Bild: Polismyndigheten

Under rikskonferensen kommer Polisregion Bergslagen att använda UAS (drönare) i området vid Högfjällshotellet Sälen.

I luften ovanför ovan nämnda område kan polisens UAS (obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System) synas under tidsperioden lördag 6 januari till tisdag 9 januari 2024. Anledningen till att polisen använder den är genomförandet av Rikskonferensen Folk och Försvar och bland annat närvaron av så kallade skyddspersoner. Förmågan kommer vara ett komplement till de poliser som arbetar med insatsen.

Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet, samt kunna utreda och lagföra för sådana brott. Beslutet om bevakning har fattats av Polismyndigheten enligt bestämmelsen i Kamerabevakningslagen 14a§.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.