Sök

Kamerabevakning under Vintercruisingen i Avesta

De aktuella områden som kommer att kamerabevakas med UAS.

De aktuella områden som kommer att kamerabevakas med UAS. Bild: Polismyndigheten

Under Vintercruisingen i Avesta kommer Polisregion Bergslagen att använda UAS (drönare) i flera områden.

De områden som kommer att beröras av kamerabevakningen är centrala Avesta, Högbo, Dalahästens handelsområde, Källhagens- och Koppardalens industriområden samt till dessa områden angränsande vägar.

I luften ovanför ovan nämnda område kan polisens UAS (obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System) synas under tidsperioden fredag 5 januari klockan 18.00 till lördag 6 januari klockan 04.00, 2024.

Ofta mycket publik

Anledningen till att polisen använder den är att Vintercruisingen är ett årligt återkommande evenemang som lockar stor publik och som regel medfört ett stort intag av alkohol. Ett hundratal fordon väntas deltaga i cruisingen. Trängsel och ordningsstörningar kan uppstå, likaväl som så kallade ficktjuvar agerar erfarenhetsmässigt där det är mycket folk. UAS-förmågan kommer vara ett komplement till de poliser som arbetar med insatsen.

Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet, samt kunna utreda och lagföra sådana brott. Beslutet om bevakning har fattats av Polismyndigheten enligt bestämmelsen i Kamerabevakningslagen 14a§.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.

Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.