Sök

Skoterkontroll i Sälenfjällen

Skoterkontroll

Bild: Polisen

Under lördagen den 27 januari genomförde polisen flera insatser för att kontrollera bland annat nykterheten bland skoterförare i Sälenfjällen.

Insatsen resulterade i 80 kontroller enligt LAU, Lag om alkoholutandningsprov, och samtliga förare som blev kontrollerade var nyktra.

En skoterförare blev misstänkt för olovlig körning då denne inte hade behörighet att köra skotern.

Poliserna genomförde dessutom en så kallad flygande inspektion utav en skoter där så kallade trimpipor hade monterats. Detta medförde att personen fick ett föreläggande om att återställa till originalskick eller genomföra en registreringsbesiktning av skotern. Oavsett åtgärd måste en besiktning ske för att föreläggandet ska tas bort.

Läs mer om regler för skoterkörning här.