Sök

Omfattande insats mot jordgubbsförsäljning

Bild 1/3
Polisen under en omfattande myndighetsgemensam insats
Polisen under den riktade insatsen mot bland annat jordgubbsförsäljning med koppling till en central våldsdrivande aktör och företagsstrukturerna runt denne. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Omfattande insats mot jordgubbsförsäljning
Flera olika brott har anmälts som ett resultat av insatsen och det har utmätts fordon samt klockor. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Insatsen genomfördes tillsammans med flera olika myndigheter.
Insatsen genomfördes tillsammans med flera olika myndigheter. Bild: Polismyndigheten

Torsdagen den 13 juni genomförde polisregion Bergslagen, tillsammans med flera andra myndigheter, en omfattande insats riktad mot bland annat jordgubbsförsäljning med koppling till en central våldsdrivande aktör och företagsstrukturerna runt denne.

Insatsen syftade till att med hjälp av samhällets samlade befogenheter upptäcka och stoppa stora illegala penningflöden inom jordgubbsförsäljning, som finansierar grov organiserad brottslighet, till exempel handel med vapen och narkotika, människohandel, mord och mordförsök. Samtidigt med insatsen i polisregion Bergslagen, genomfördes liknande insatser i polisregionerna Mitt och Stockholm, som också har direkt koppling till den aktuella aktören.

Polisen misstänker att jordgubbsförsäljningen illegalt omsätter miljardbelopp varje år och finansierar mycket grov organiserad brottslighet.

- Vi har slagit till mot en central våldsdrivande aktör genom att gå på individer runt denne och dess företagsstrukturer, säger Per Lundbäck som är polismästare i polisregion Bergslagen. Genom att strypa finansieringen av den här typen av grov organiserad brottslighet försvagas nätverkets våldskapital och förmåga att driva sin kriminella verksamhet.

Att vi går ut flera myndigheter och aktörer tillsammans är för att vi på så många olika sätt som möjligt ska både upptäcka och allvarligt skada den finansiella försörjningen av grov organiserad brottslighet.

- Om man funderar på att handla av den här typen av verksamhet ska man vara medveten om att man bidrar till att finansiera grov kriminalitet. Vi kommer med gemensam kraft fortsätta slå till mot verksamheter som samarbetar med kriminella.


Som kund kan du säkerställa att du inte bidrar till att finansiera kriminalitet genom att:

 • Alltid säkerställa att du swishar till ett företagsnummer som börjar med 123.
 • Du kan också alltid fråga om försäljaren har giltigt tillstånd.


Läs mer om den samlade insatsen på
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nationell/2024/juni/myndighetsgemensam-insats-mot-gangkriminalitetens-ekonomiska-formaga/

Resultatet av insatsen i polisregion Bergslagen

En del av insatsen innebar att det genomfördes förrättningar hos många av individerna som påträffades. Individerna hade stora skulder som Kronofogden delvis kunde utmäta.

Polisen

 • I Bergslagen har det gjorts 14 besök på arbetsplatser/försäljngsstånd, vilket renderat i 7 arbetsplatsinspektioner som har resulterat i olika åtgärder.
 • Vi har påträffat ett flertal barn som dels sålt och hanterat kontanter och ett barn som sade sig vara med varje dag vid försäljning (8-år). Sol14 kommer skrivas på samtliga.
 • Fyra brott mot utlänningslagen anmält varav en person är tagen i förvar och avvisad.
 • Ett ordningsförläggande på grund av användning av dubbdäck.
 • Ett ringa narkotikabrott

Kronofogden

 • Har utmätt 7 olika bilar av värden 100 000 kr, 65 000, 50 000, 30 000 kr, 20 000 kr och 10 000 kr.
 • Kronofogden har även utmätt en gaffeltruck.
 • 920 kr i kontanter.
 • Guld utmätt – oklart värde.
 • Cykel 5 000 kr
 • En klocka med ett uppskattat värde på 3 000 kronor

Det totala utmätta värdet: 330 000 (730 000) kr.

I ett första utskick stod det att man utmätt två klockor till ett uppskattat värde av 400 000 kronor.

Karlskoga kommun

 • En sanktionsavgift om 75 000 kronor – har inte meddelat livsmedelslager.

Örebro kommun

 • Ett föreläggande gällande avfall och transporter.
 • Ett förbud att fortsätt bedriva verksamhet och sälja jordgubbar i Marieberg både södra och norra.
 • Fortsatt utredning kommer att ske gällande ursprung av livsmedel.

Pressfrågor
Per Lundbäck finns tillgänglig för frågor från media den 14 juni 2024 mellan klockan 13.00-15.00 på telefonnummer 010- 5673364.

De som deltog i insatsen tillsammans med Polismyndigheten var:

Kronofogden
Arbetsmiljöverket
Örebro kommun
Karlskoga kommun
Jordbruksverket
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Skatteverket
Migrationsverket
Ekobrottsmyndigheten
Jämnställdhetsmyndigheten