Sök

Beslut om kamerabevakning i Lindesberg under Vårmönstringen

Det aktuella området som kommer att kamerabevakas under helgen.

Det aktuella området som kommer att kamerabevakas under helgen i Lindesberg. Bild: Polismyndigheten

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av delar av Lindesberg. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg), i dessa områden.

Behov av kamerabevakning med drönare (UAS – obemannade luftfartyg) bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet, samt kunna utreda och lagföra för sådana brott.

Kamerabevakningen kommer ske från och med klockan 15.00 den 11 maj till och med 04.00 den 12 maj med anledning av Vårmönstringen i Lindesberg. Det är ett årligt återkommande evenemang som vanligtvis lockar mycket folk. Vid Lindesberg arena arrangeras samma kväll en festival med liveband och dj som pågår fram till 02.00. Förutom stor publiktillströmning förväntas även en hög grad av alkoholkonsumtion vilket i sin tur kan leda till bland annat ordningsstörningar och våldsbrott.

Syftet med bevakningen är därmed att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt för att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

De aktuella områdena är följande: Centrala Lindesberg, Loppholmarna, Arenaområdet, Charlottenlunds handelsområde och Stafettgatan.

Beslutet är fattat enligt 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.

Om kamerabevakning med drönare

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.