Sök

”De kriminella har all anledning att frukta det här bygget”

Bild 1/5
Joakim Kristiansen är gruppchef för den nya polisstationen. Här samtalar han med sin norske kollega Joakim.
Joakim Kristiansen är gruppchef för den nya polisstationen. Här samtalar han med sin norske kollega Joakim.
Bild 1/5
Porträtt av Gunnar Strömmer.
"När stationen öppnar kommer det vara en deprimerande dag för de kriminella", säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Bild 1/5
Svenska och norska justitieministrarna skottar ett första spadtag på invigningen av den nya polisstationen.
Svenska och norska justitieministrarna skottar ett första spadtag på invigningen av den nya polisstationen.
Bild 1/5
Här byggs nya polisstationen, som ska vara klar under 2025.
Här byggs nya polisstationen, som ska vara klar under 2025. Halva huset står på den svenska sidan om landsgränsen och den andra halvan på den norska sidan.
Bild 1/5
Bergslagens regionpolischef Patrik Ungsäter, Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer, Norges beredskaps- och justitieminister Emelie Mehl och Politimester i Innlandets polisdistrikt Johan Brekke.
Bergslagens regionpolischef Patrik Ungsäter, Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer, Norges beredskaps- och justitieminister Emelie Mehl och Politimester i Innlandets polisdistrikt Johan Brekke.

Mitt på gränsgatan vid värmländska Eda påbörjas nu bygget av en helt ny – gemensam – norsksvensk polisstation. Syftet är att kraftsamla mot den gränsöverskridande brottsligheten.

Nu är bygget av den unika polisstationen på gränsen mellan Sverige och Norge officiellt invigt. På onsdagen samlades justitieministrar och polischefer från båda länderna vid Morokulien, där nya stationen byggs.

Lika mycket som att detta är en glädjande dag för medborgarna och polisen så är det en tråkig dag för de kriminella. För när polishuset är på plats, och de norska och svenska polisskyltarna hänger på väggen och lyser över bygden är det ett tecken på att deras tillvaro kommer bli avsevärt mer komplicerad. Det här gör vi för att trycka tillbaka deras aktiviteter, så de kriminella har all anledning att frukta det här bygget, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Den gemensamma polisstationen placeras på ett strategiskt läge mellan Oslo, Karlstad och Stockholm, där såväl arbetspendling och gränshandel är vanligt förekommande. Av den brottsliga karaktären är det främst narkotika och vapen som förs över landsgränsen. Även fordon och arbetsmaskiner stjäls i Norge och transporteras in i och via Sverige över våra gränser.

– Det är ett stort gränsområde, en 300 km lång landsgräns inom regionen, med många små vägar. Vi behöver kraftsamla tillsammans och tillämpa den nya lagstiftningen för att ha kontroll på det som går fram och tillbaka över gränsen, säger regionpolischef Patrick Ungsäter.

Det blir första gången som Sverige delar polisstation med ett annat land men förutsättningarna för god samverkan och gemensamma insatser är stora. Under 2023 tillkom bland annat flera verktyg för svensk polis, så som möjligheten att använda preventiva tvångsmedel (till exempel hemlig avlyssning och dataavläsning) i brottsbekämpning och utökade befogenheter i gränsnära områden (till exempel inre utlänningskontroll). En del av det gemensamma arbetet som inte syns handlar om informationsutbyte och möjligheten att snabbt dela viktig underrättelseinformation med varandra.

Porträtt av Joakim Kristianssen.

– Redan idag samarbetar vi mycket med norska polisen genom att dela underrättelseinformation med varandra, och det kommer bli mycket lättare när vi dessutom delar polisstation och ses på daglig basis. Men det viktiga just nu är att få till en lösning på beväpningsfrågan. Det tror jag är avgörande för hur vi ska kunna arbeta i praktiken, säger Joakim Kristianssen som är gruppchef för den nya polisstationen.

Förväntningarna på samarbetet är stora

Under onsdagen besökte den norska och svenska justitieministern platsen där den nya stationen ska byggas och officiellt invigde byggstarten. Stationen byggs på riksgränsen vid Morokulien, på gränsen mellan Eda kommun i Sverige och Eidskog kommun i Norge och förhoppningen är att den ska vara klar i början av 2025.

– Det här har en stark symbolisk betydelse för de gemensamma insatserna, men även en väldigt konkret praktisk betydelse vad gäller att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Samarbetet mellan den svenska och norska polisen är redan i full gång. Även tullen i respektive land är en viktig del av samarbetet för att motverka brottsligheten.

– När vi nu tar det första spadtaget är det historiskt och viktigt men också väl i tid kopplat till omvärldsläget med krig i Europa och medlemskap i NATO. Vi har också pandemin i åtanke, med stängda landsgränser. Lägg där till brottslighetens utveckling och den gränsöverskridande brottsligheten. En brottslighet som blivit ”glokal”, en gränslös lokal brottslighet men med stor påverkan på det globala. Att vi nu sätter spaden i jorden är en symbol för en enad front mot den gränsöverskridande brottsligheten och för trygghet och säkerhet i regionen, säger Patrick Ungsäter.