Sök

Fem dömda för försök till mord i Örebro

Fem personer döms till fängelse för bland annat förberedelse till mord efter att en person försökt sätta eld på en lägenhet med bensin.

Natten till den 8 oktober 2023 greps en person i ett trapphus i Örebro när denne tänkte hälla bensin i ett brevinkast till en lägenhet. Brottet kunde avstyras tack vare ett bra polisarbete.

Under 2023 startade Polismyndigheten den särskilda händelsen Frigg vilket gjordes med bakgrund av den rådande konflikt som råder inom den organiserade brottsligheten. Genom att jobba på ett delvis annorlunda sätt än tidigare och genom att få fler kompetenser och förmågor på fötter tidigt i ett ärende, har många grova våldsbrott kunnat förhindras under 2023 och 2024 i Sverige.

Ett av de ärenden som polisregion Bergslagen jobbat med i enlighet med arbetssättet i Frigg, rör ärendet i Örebro där polisen i oktober 2023 stoppade ett försök till mord genom att förhindra att en person satte eld på en lägenhet där det bodde en anhörig till en person inom den gängkriminella miljön.

– Genom att använda vårt nya arbetssätt lyckades vi få bra information om det tänkta mordförsöket innan man lyckades genomföra det, säger Tony Quiroga, biträdande kommenderingschef i den regionala särskilda händelsen Frigg.

Polisen grep fem personer: en utförare, en möjliggörare, en rekryterare och två medhjälpare. En person var under 18 år när brottet begicks och en annan hade fyllt 18 under året.

Nu har dom fallit i Örebro Tingsrätt och samtliga misstänkta döms till fängelse för bland annat förberedelse till mord, stämpling till mord och medhjälp till förberedelse till mord.

– Vi är nöjda med domen, dels utifrån det faktum att det visar att vi inom polisen har gjort ett jobb som håller hela vägen fram till dom, dels utifrån att det visar att samhället inte accepterar det eskalerande våldet som förekommer inom den grova kriminella miljön.

De dömda

Person 1:

Döms till sex års fängelse för förberedelse till mord och grovt brott mot knivförbudslagen.

Person 2:

Döms till 5 år och 11 månader för stämpling till mord.

Person 3:

Döms till sex månaders fängelse för medhjälp till förberedelse till mord.

Person 4:

Döms till tre års fängelse för medhjälp till förberedelse till mord.

Person 5:

Döms till 1 år och 11 månaders fängelse för medhjälp till förberedelse till mord.