Sök

Drönarövervakning i Torsby

Områden som kommer att övervakas med polisens drönare

Områden som kommer att övervakas med polisens drönare

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare (UAS) i Torsby den 31 maj – 2 juni 2024.

Torsby Nostalgidagar arrangeras under helgen vecka 22 på Granevik folketspark utanför Torsby. I samband med arrangemanget samlas det även större mängder med människor i centrala Torsby och som regel har detta medfört ett stort intag av alkohol.

Det som erfarenhetsmässigt utmärker problematiken kopplat till Torsby centrum denna helg är olika typer av ordningsstörningar och våldsbrott, i många fall kopplat till berusning och trängsel. Därför har Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Områden för bevakningen

Område 1 består av centrala Torsby, begränsat av i norr Lasarettsvägen/ Södra Industrigatan till järnvägsövergången, i öst Vitsandsvägen, Prostgårdsvägen för att sedan gå sydväst till kraftstationen vid älven Röjden, områdesgränsen följer sedan älven nordväst fram till bron (Västanviksvägen) där områdesgränsen går nordväst över Gräsmarksvägen till älven Röjden. Gränsen följer sedan runt Herrgårdsområdet till Ragvaldsgatan, Bangårdsgatan upp till Lasarettsvägen.

Området 2 består av området runt COOP, Helmia Center och Infocenter Torsby vilket innefattar fastigheterna, parkeringarna samt områdena däremellan

Område 3 består av parkeringen och området söder om Dollarstore, Jysk & Allsport

Område 4 består av marknadsplatsen.

Drönaren får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Tider för bevakningen

2024-05-31 kl. 18:00 – 2024-06-01 kl.06:00
2024-06-01 kl. 15:00 – 2024-06-02 kl. 06:00

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.