Sök

Tre till frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare tre män har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken, Örebro. En är hemmahörande i Örebro län och han är 49 år gammal. De andra två är hemmahörande i Jönköpings län och är 23 respektive 31 år gamla.

Totalt sett har i dagsläget 175 personer delgivits misstanke om brott i samband med upploppet, som kom att uppstå istället för den allmänna sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.