Sök

Fler frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare fem personer, fyra män och en kvinna, har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken i Örebro.

Upploppen uppstod istället för en allmän sammankomst som var planerad att ske den 15 april 2022.

Männen är 21, 21, 23 och 25 år gamla och kvinnan är 19 år. Den 23-årige mannen är hemmahörande i Värmlands län, resterande är hemmahörande i Örebro län. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.

Sedan det kommunicerades från den här utredningen senast kan man säga att utredningsarbetet är i ett annat läge och det är bland annat med anledning av den publicering som gjordes strax innan jul då utredningen sökte identitet på en rad olika personer.

Totalt sett har i dagsläget 147 personer delgivits misstanke om brott i samband med upploppet.