Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med drönare på Kronoparken, Karlstad

Området Kronoparken

Området som kommer att kamerabevakas i stadsdelen Kronoparken. Bild: Polismyndigheten

Polismyndigheten har beslutat om att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 d§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, i stadsdelen Kronoparken i Karlstads kommun.

Behov av kamerabevakning med drönare (UAS - obemannade luftfartyg) bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet, samt kunna utreda och lagföra för sådana brott.

Kamerabevakningen kommer ske dygnet runt mellan den 1 till 7 mars i området som syns på bilden ovan.

Uppdatering 7 mars: Polismyndigheten har beslutat om att förlänga kamerabevakningen i Kronoparken till och med 24 mars enligt 14 a § KBL. 

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.