Sök

Julfrid ska göra hemmet till en tryggare plats

Region Mitt genomför årets BF-insats Julfrid den 20–26 december. Målet är att minska antalet brott i nära relation.

Julfrid är en brottsförebyggande insats som genomförs inför och under julhelgen i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet är att förhindra brott i nära relation och att i slutändan - rädda liv. Insatsen är delvis en allmän informationskampanj där poliser knackar dörr för att upplysa invånarna om vad de kan göra om de hör dunsar och skrik från grannen, men riktar sig även till dem som själva är utsatta för våld i sin relation:

– Vi informerar dem vi möter att det finns hjälp att få och hur de kan få den hjälpen om de behöver. Vi berättar också om hur man som närstående eller vittne kan agera om man misstänker att någon far illa i sin närhet. Jag hoppas att de personer som får den här påhälsningen får sig en tankeställare, att de som kanske tänkt ringa när de hört bråk gör det nästa gång, säger Jonas Svedberg, operationsledare Julfrid.

Mörkertalet är stort

Kring storhelger som till exempel jul och nyår ökar risken för våld inom familjen. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

– Det här är en tid på året då det passar bra att gå ut och uppmana människor att ringa polisen när de hör bråk hos grannen. Det är också ett bra tillfälle att påminna om hur man larmar polisen via 112 och vid behov även informera om att våld inom familjen är brottsligt och en fråga för polisen.

Hittills i år har nära 7 500 brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna anmälts i region Mitt. Men mörkertalet är stort, många våldsutsatta varken vill eller vågar anmäla även om polisen är på plats.

Mäns grova våld mot kvinnor sker varje dag

När det kommer till det grova, upprepade våldet är det nästan uteslutande män som slår en kvinnlig partner:

– Varje dag utsätts en kvinna för grovt våld av en man i sin närhet. Ungefär 400 av de anmälda brotten är grov kvinnofridskränkning, grov misshandel, mordförsök, våldtäkt eller övrigt av mäns grova våld mot kvinnor. Hemmet ska vara en trygg plats. Tyvärr är det inte så för alla, därför är det bra att vi ständigt har ett samtal kring att våld inom familjen inte är acceptabelt, säger Jonas Svedberg.

Region Mitt kraftsamlar regionalt kring fridsinsatser vid storhelger, men flera liknande insatser har skett på regionens lokalpolisområden på eget initiativ under året.

Så anmäler du brott i nära relation

Fakta

Mellan 1 januari 2023 och 11 december har 7 419 brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna anmälts i region Mitt. Av dem är 392 Mäns grova våld mot kvinnor, där ingår till exempel grov kvinnofridskränkning, mordförsök, våldtäkt, sexuellt övergrepp och olaga tvång.

Sedan 2015 har 15 kvinnor i region Mitt mördats i sin parrelation.