Sök
Stäng Meny

Drygt 300 lastbilar kontrollerade under trafikveckan i Mitt

Under vecka 45 genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus yrkestrafik. I polisregion Mitt visade ungefär var fjärde lastbil upp brister.

Fokus låg bland annat på att kontrollera fordons skick och last, kör- och vilotider samt körkortsbehörigheter, hastighetsefterlevnad och nykterhet.

– Syftet med kontrollerna har varit att öka trafiksäkerheten. Det handlar till exempel om att förarna måste få tillräckligt med dygnsvila samt att fordonen är i godkänt skick, säger Conny Salestedt, samordnare för trafiken i region Mitt.

Brister och olaga cabotage

Sammanlagt kontrollerades 310 lastbilar, och 79 av dessa hade brister. Elva fordon fick körförbud. Vid kontrollerna upptäcktes också fem överträdelser mot kör- och vilotider. En kontroll av en lastbil i Uppsala resulterade i 100 000 kronor i sanktionsavgift till ett utländskt åkeriföretag för olaga cabotage och bristande veckovila.

Inte bara lastbilar

Yrkestrafiken innefattar förutom tung trafik som lastbilar även buss, budbilar och taxibilar. Under trafikveckan genomfördes 164 taxikontroller.

– Det förekommer ett visst slarv och i vissa fall fusk när det kommer till förarnas ansvar att fylla i vilotidsboken samt att ha rätt antal timmar dygnsvila mellan arbetspassen. Taxikontrollerna som utfördes under veckan visade att majoriteten av taxichaufförerna hade fyllt i sin tidbok på rätt sätt, vilket är glädjande, avslutar Conny Salestedt.