Sök

Kamerabevakning av delar av Sala

Kartbild över det område i centrala Sala som kommer att kamerabevakas.

Aktuellt område för drönare i Sala. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av delar av Sala tätort. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror, i dessa områden.

Bevakningen kommer ske när det bedöms nödvändigt kopplat till firandet av valborgsmässoafton i Sala. I Sala har det traditionellt genomförts en cruising under valborgsmässoafton med ett stort antal tillresande människor och bilar. I samband med cruisingen tidgare år har både brott och ordningsstörningar inträffat.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt för att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Bevakningen avses pågå under firandet av Valborg och därtill följande cruising.

Besluten gäller måndagen den 30 april 2024 kl. 18:00 t.o.m. onsdag 1 maj klockan 06:00.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obe-mannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.