Sök

Kamerabevakning av delar av Uppsala

Karta UAV Uppsala

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av delar av Uppsala under Valborg. Bild: Karta UAV Uppsala

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av delar av Uppsala under Valborg. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror, i dessa områden.

Bevakningen, som kompletterar ett redan tidigare beslut om kamerabevakning av de centrala delarna av Uppsala, kommer ske när det bedöms nödvändigt kopplat till firandet av valborgsmässoafton i Uppsala.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt för att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

I det beslutade bevakningsområdet har polisen även påkallat ett så kallat restriktionsområde, vilket innebär att det kommer råda flygförbud för andra farkoster under den aktuella beslutstiden.

Beslutet gäller tisdag 30 april klockan 08.00 t.o.m. onsdag 1 maj klockan 05.00.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.