Sök

Kamerabevakning av Rocklunda i Västerås

Bevakning kommer att ske 5 maj vid fotbollsmatch mellan Västerås SK och Djurgårdens IF.

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av Rocklunda samt intill liggande områden i Västerås vid idrottsevenemang. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror i dessa områden.

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete bevakas Rocklundaområdet samt intilliggande områden Blåsbo, Vega och Aroslund med drönare. Bevakning kommer att ske 5 maj vid fotbollsmatch mellan Västerås SK och Djurgårdens IF.

Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obemannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.