Sök
Stäng Meny

Fysisk bedrägeri ett stort problem i region Mitt

Under årets första veckor har det inträffat flera fall av fysisk vishing i polisregion Mitt. Bedrägerier som inleds via telefon blir alltmer sofistikerade och bedragare hittar ständigt nya sätt att lura människor.

Fysisk vishing, en form av bedrägeri där kriminella först ringer för att komma åt personlig information och sedan besöker målsägaren i bostaden för att hämta upp värdesaker, är ett fortsatt stort problem.

Under årets första veckor har det inträffat flera fall i såväl Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Majoriteten av de brottsdrabbade är äldre personer, ofta kvinnor i 80-90-årsåldern.

 

Lägg på luren!

Vid samtliga tillfällen har en person ringt upp målsägarna, med information som har varit anpassad efter den person som blivit uppringd.

Brottsupplägget innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. Bedragaren informerar om ett akut problem rörande målsägarens ekonomi och erbjuder hjälp genom att skicka personal till målsägaren för att säkerställa konton eller värdeföremål.

 

Polisens uppmaning är: Lägg på luren! Om du blir misstänksam under ett telefonsamtal, avsluta samtalet så tidigt som möjligt. En seriös aktör skickar aldrig hem personal till ditt hem för att hämta upp värdesaker.

 

Anmäl alltid brottet

Genom att också anmäla detta brott hjälper du därmed andras utredningar och vi poliser behöver också hjälp att få ytterligare information om gärningspersonerna. Det är viktigt att alla dessa händelser kommer till polisens kännedom för att kunna lägga pussel och hitta samband.

Polisanmäl brottet via telefon 11414 eller genom att besöka en polisstation. Är det akut eller ett pågående brott ring 112.

Kontakt

Mathias Rutegård, presstalesperson, 010-56 76 819