Sök

Vi välkomnar 55 nya polisaspiranter till region Mitt

Idag, den 15 januari börjar 55 polisstudenter sin aspiranttjänstgöring i region Mitt. De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Gävleborg, Västmanland och Uppsala.

Under de kommande sex månaderna kommer aspiranterna att fördjupa och tillämpa de kunskaper de förvärvat under sin utbildning under ledning av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket. De som klarar aspiranttjänstgöringen erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det aktuella polisområdet.

- Det känns alltid lika roligt att få välkomna en ny omgång aspiranter, eftersom vi behöver fortsätta att växa. Ni är så efterlängtade. Varmt välkomna! Fler poliser innebär att vi kan stärka den lokala närvaron för att förebygga och bekämpa brott i lokalsamhället. Fler synliga poliser i lokalsamhället är också viktigt för att öka tryggheten för medborgarna, säger Ulf Johansson, regionpolischef i polisregion Mitt.

 

 

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

PO Gävleborg

13 aspiranter

PO Västmanland

18 aspiranter

PO Uppsala

24 aspiranter