Sök

Insats Sommarfrid ska minska våld i hemmet

Mellan den 24 och 30 juni genomförs Sommarfrid, en brottsförebyggande insats för att minska våld i hemmet och därmed även brottsligheten i allmänhet.

Sommarfrid genomförs i samtliga av region Mitts polisområden; Västmanland, Gävleborg och Uppsala. Målet är att förebygga brott i nära relationer och i slutändan rädda liv. Förutom dörrknackning i bostadsområden där polisen tror att det pågår våld, fokuserar insatsen på krog- och festivalmiljön för att punktmarkera ovälkomna närmanden och relationsbråk som riskerar att eskalera. Polisens arbete riktar sig både mot de som utsätts för våld, de som utövar våld och eventuella vittnen.

– Polisen kommer att arbeta offensivt för att förebygga brott, inhämta information och lagföra eventuella misstänkta personer, säger Anders Wallner, operationsledare för Sommarfrid.

Ett sätt att motverka brottsligheten i samhället

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Eftersom brotten oftast sker i hemmet, kan de vara svåra att upptäcka.

– Polisen får oftast först kännedom om brott när någon gör en anmälan. Det kan vara den brottsutsatta själv eller till exempel en granne eller vän. Det är därför vi satsar på att arbeta brottsförebyggande, både för att förhindra brott i tid och för att stoppa pågående våldsutsatthet. Med vår insats hoppas vi att det ska bli fler som reagerar och hjälps åt att arbeta mot våldet, säger Anders Wallner.

Insatsen är samtidigt också ett sätt att motverka brottsligheten i samhället i allmänhet.

– Om vi inte lyckas stoppa våldet i hemmet så kommer vi aldrig att minska brottsligheten. Det finns en direkt korrelation mellan barn som växer upp i familjer där det förekommer våld och riskerna att utveckla både egen kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa, berättar Anders Wallner.

Hör av dig till polisen

Blir du slagen eller hotad av någon som står dig nära eller misstänker du att någon i din närhet, till exempel en vän eller en granne, utsätts för våld i nära relationer? Tveka inte att anmäla till polisen via 114 14 eller genom att besöka en polisstation. Ring 112 om brottet händer nu eller om polisen behövs på plats snabbt.

Relaterat innehåll