Sök

Fler än 1 000 körde för fort under trafikveckan i Mitt

Mellan den 11 och 17 mars genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighet i tätbebyggt område. I region Mitt rapporterades fler än 1 000 personer för fortkörning.

Kontrollerna genomfördes runt platser där det rör sig många oskyddade trafikanter, till exempel vid skolor, förskolor, idrottsanläggningar och på större genomfartsleder.

– Där är det extra viktigt med våra kontroller. Några få kilometer i timmen kan göra stor skillnad för en oskyddad trafikant, ibland är det skillnaden mellan liv och död. Våra kontroller bidrar till att öka trafiksäkerheten, både genom att få fler att lätta på gasen och genom att vi rapporterar de som kör för fort, säger Conny Salestedt, samordnare för trafiken i region Mitt.

Sammanlagt rapporterades 1 090 personer för fortkörning i region Mitt. Av dessa körde 372, ungefär var tredje, 6-9 km/h för fort.

– Den stora massan bilister kör ofta upp till 10 km/h för fort och kan vi bryta den normaliseringen så skulle vi motverka många dödsfall i trafiken visar forskningen, säger Conny Salestedt.

Vid polisens kontroller upptäcktes också 30 narkotikabrott, olovliga körningar, ogiltiga körkort samt penningtvättsbrott. Det gjordes också utmätningar för kronofogdens räkning.

Om polisens trafikveckor

Den nationella trafikveckan med fokus på hastighet i tätbebyggt område är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Nästa trafikvecka genomförs vecka 16, även då med fokus hastighet. Självklart arbetar polisen med trafikkontroller alla andra veckor på året också.