Sök
Stäng Meny

Hemliga tvångsmedel i arbetet mot grova bedrägerier mot äldre

Genom att använda den nya lagstiftningen gällande hemliga tvångsmedel så har polisregion Mitt nått framgång i arbetet mot grova bedrägerier mot äldre. Totalt nio ärenden ingår i det åtal som planeras att väckas den 20 mars i år.

Fysik vishing är en form av grova bedrägeri som de senaste åren har ökat i Sverige.  Brottsligheten är såväl systematisk som välorganiserad och riktar sig mot de äldsta och mest sårbara i samhället.

Den 17 oktober 2023 utsattes tre äldre kvinnor i Uppsala för grova bedrägerier i sina hem. Gärningspersonerna tog kontakt med målsäganden genom telefonsamtal och därefter uppsöktes målsägandena i deras hem. Gärningspersonerna förvillade och förmådde målsäganden att lämna över smycken, bankkort med tillhörande kod.

Regionala Brottssamordningen i polisregion Mitt identifierade därefter ytterligare brott med liknande modus och där gärningspersonerna kunde vara desamma. Brottssamordningen tog omgående kontakt med Bedrägerisektionen där brotten skulle utredas för att prioritera vilka utredningsåtgärder som skulle genomföras.

Brottssamordningen tog initiativ att använda den nya lagstiftningen gällande hemliga tvångsmedel för att identifiera misstänkta och säkra bevisning i utredningen och bedrägerisektionen jobbade vidare med de traditionella utredningsåtgärderna. Detta gav som hoppats ytterligare viktiga pusselbitar rörande vilka gärningspersonerna kunde vara.

Den främsta målsättningen var dock att med proaktiva åtgärder avbryta den pågående brottserien mot åldringar, förutom att stärka bevisningen i de ärenden som identifierats. Vi visste inte heller var nästa brott skulle ske då nätverket utfört brott i fler polisregioner.

 

Omfattande utredningsarbete

Genom omfattande utredning och spaningsarbete kunde gärningspersonerna lokaliseras till Norrköpingsområdet. En planerad insats utfördes och två personer kunde gripas i Nyköping den 24 november i anslutning till brott. Dessa två var personer hade till uppgift att hämta smycken och kontanter hos målsägandena. Ytterligare arbete ledde fram till att en person kunde gripas den 30 november 2023 i södra Sverige, varvid denna person misstänktes vara upphämtare i andra ärenden.

I samband med gripanden gjordes flertalet husrannsakningar för att eftersöka föremål som avhänts målsäganden samt säkra övriga bevisning.

Den yttersta målsättningen var även att lagföra den eller de som organiserar dessa grova brott. Genom omfattande utredningsarbete kunde till sist en förmodad huvudman frihetsberövas den 7 december 2023.

Alla de gripna personerna häktades, totalt fyra stycken, och har suttit frihetsberövande under hela utredningstiden. Det handlar om man i 57-årsåldern, en man i 23-årsåldern, en man i 20-årsåldern samt en kvinna i 27-årsåldern. Noterbart är att efter detta gick brottsligheten, för denna brottstyp, ned i polisregion Mitt med omnejd.

Totalt nio ärenden ingår i det åtal som planeras att väckas den 20 mars i år. Brotten i dessa ärenden har inträffat över stora delar av Sverige, från polisregion Väst och Öst upp till Mitt.

En stor framgångsfaktor i ärendet har varit samverkan med flera polisregioner, åklagarmyndigheten samt olika verksamhetsområden inom polisen.

Ytterligare frihetsberövanden med samma arbetssätt 

Sedan några veckor tillbaka har polisregion Mitt tack vare samma arbetssätt också identifierat och frihetsberövat ytterligare personer som utför denna typ av brott, fysisk vishing. Region Mitt har varit de som lett insatsen och även denna gång har brotten begåtts på flera platser i Sverige. I detta ärende är i nuläget tre personer häktade. Efter detta frihetsberövande har brottsligheten klingat av och är i stort sett obefintlig i polisregion Mitt.

 

Kontakt

Mathias Rutegård, presstalesperson, 010-5676819