Sök

Malin kombinerade polisutbildningen med idrottssatsning

Malin kombinerade polisutbildningen med idrottssatsning.  Idag arbetar hon som yttre befäl i polisområde Västmanland.

Malin kombinerade polisutbildningen med sin idrottssatsning. I dag arbetar hon som yttre befäl i polisområde Västmanland. Bild: Polisen

I 14 år kombinerade Malin sin idrottssatsning med polisutbildningen och sen polisyrket. I dag arbetar hon som yttre befäl i polisområde Västmanland.

Malin var 21 år och mitt i sin idrottssatsning som bandyspelare när hon bestämde sig för att söka polisutbildningen.
– Jag hade länge haft en tanke om att bli polis, men ville inte vänta med att utbilda mig tills jag hade lagt av med bandyn, säger Malin.

Hon bestämde sig för att kombinera polisutbildningen med sin idrottssatsning.
– Jag kom in på distansutbildningen och det gav mig förutsättningar att klara studierna. Ibland fick jag pussla för att få ihop det med mina scheman men i det stora hela gick det bra. När det fanns möjlighet så hjälpte både Polismyndigheten och idrottsrörelsen mig att få ihop det.

2,5 år senare var Malin färdigutbildad polis. Hon fortsatte sin idrottskarriär och kunde börja kombinera livet som bandyspelare med polisyrket.
– Som vid tiden för studierna fick jag pussla för att få ihop mina scheman, men det gick. Jag har hela tiden haft inställningen att saker löser sig och att det inte går att vänta på ett läge där allt känns hundra procent rätt. 

När Malin vid 34 års ålder avslutade bandykarriären kunde hon ta ett enkelt steg in i arbetslivet.
– Många velar om vad de ska göra under och efter idrottskarriären. Då kan det uppstå en känsla av ovisshet och identitetskris. För mig var det aldrig så komplicerat, tack vare att jag genomförde polisutbildningen under min idrottskarriär.

Har din idrottsbakgrund varit till nytta i arbetet som polis?
– Oavsett om en polis har en bakgrund som idrottare eller något annat, är det bra att ta med sig lärdomar och kunskaper in i yrket. Några saker jag har haft nytta av från idrotten är att jag förstår vikten av gemenskap, samarbete, disciplin och en god hälsa. Som idrottare fick jag även lära mig hantera med- och motgångar, vilket jag har användning av som polis.

Hur trivs du i dag med ditt jobb som polis?
– Variationen i arbetsuppgifterna, bra kollegor och möjligheten att bidra till ett tryggare samhälle gör att jag fortfarande älskar mitt jobb.

Vilka tips vill du ge någon som vill bli polis och är i en liknande situation som du var i?
– Ta reda på vilka förutsättningar som finns för dig men grubba inte för mycket. Sök polisutbildningen, gärna på distans om du vill bo kvar och ha mer flexibilitet, så ska du se att det löser sig. Att ha ett yrke att falla tillbaka på är en trygghet och ingenting du kommer ångra.

Malin...

… är idag 37 år.
… arbetar som yttre befäl som kortfattat innebär att hon genom planering och minutoperativa uppdrag, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet.
… studerade till polis via distansutbildningen i Stockholm.
… spelade 18 säsonger i Västerås SK Bandys damlag.
… har vunnit två SM-guld med Västerås SK Bandy.