Sök
Stäng Meny

Kraftsamling av resurser och förändrade arbetssätt ger effekt mot dödligt våld

Efter att 2023 inleddes med en eskalerande våldsvåg har polisen utvecklat arbetet mot de kriminella nätverken. Under året har ett stort antal skjutningar och sprängningar förhindrats och flera hundra personer har gripits.

Det som varit framgångsrikt i utredningarna som är kopplade till i kriminella miljöer är bland annat att klustra flera ärenden som hänger ihop, istället för att utreda varje ärende för sig. Även åklagarna har arbetat på detta sätt, och i vissa fall har vi kunnat halvera utredningstiderna, säger Hanna Paradis

Under den pågående våldsvågen har polisen sett att kriminella aktörer och nätverk har hängt ihop i flera delar av landet, i de olika polisregionerna, samtidigt som de har haft påverkan av aktörer som befunnit sig utomlands. Utvecklingen ledde fram till den nationella polisoperationen Frigg, vars uppgift var att stödja arbetet region Stockholm. I oktober övergick Frigg i en nationell särskild händelse vilket ytterligare ökade förmågan att kraftsamla över hela landet.

Vi har fortsatt ett allvarligt läge i Sverige när det gäller det grova våldet i kriminella miljöer. Senhöstens nedgång hänger samman med en minskad intensitet inom tongivande nätverk. Efter ett år med flera våldstoppar är det svårt att bedöma om det handlar om en temporär nedgång eller en långvarig. Lägesbilden kan ändras snabbt, säger Hanna Paradis

I våras startade polisen även en myndighetsgemensam insats, inom ramen för Frigg, som är den största i den myndighetsgemensamma satsningens 15-åriga historia. Fokus ligger på de bidragsbrott, bedrägerier, skattebrott med mera vid sidan av narkotika, som är grunden för den kriminella ekonomin.

Exempel på resultat Frigg 2023

  • Fler än 100 avvärjda eller förhindrade brott
  • Över 200 utdömda fängelseår
  • Fler än 400 vapen har beslagtagits varav 78 automatkarbiner
  • Beslag av flera ton av olika sorters spräng- och tändämnen.

Utöver det är antalet häktade för grova vapenbrott 368, jämfört med 364 samma period föregående år och inom ramen för arbetet med de krypterade apparna har drygt 3000 fängelseår utdömts sen 2019.