Sök

Nationellt råd ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet

Gruppbild på deltagarna på Bobrådet

Översta raden från vänster: Peter Yngve, Katarina Johansson Welin, Anders Duvkär, Per Wadhed, Anna Conzen Främre raden från vänster: Urban Lindberg, Mattias Larsson, Petra Lundh, Elisabet Åsbjörnsson Hollmark, Annika Lidström

En ny samverkansstruktur kallad BOB – barn och unga i organiserad brottslighet – ska stärka arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet. Den 14 december genomfördes det första mötet i det nationella BOB-rådet.

Samarbetet bygger på ett myndighetsgemensamt uppdrag som regeringen nyligen gav till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

– Vi ser hur barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk för att begå mycket allvarliga brott. Det är en utveckling som vi gemensamt måste stoppa. Genom BOB-rådet skapas förutsättningar för en nationellt sammanhållen struktur där myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer bidrar till arbetet, säger rikspolischef Petra Lundh.

Arbetet ska drivas genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd som utgår från Polismyndighetens närmare 100 lokalpolisområden. Det nationella och de regionala råden ska bedriva arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden kommer att riktas mot enskilda barn och unga.

– Vi ser framför oss en mer konkret samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och andra som kan påverka utvecklingen för barn och unga i riskzonen. Våra analyser visar att uppskattningsvis tusen barn och unga årligen tillkommer i miljöer i kriminella nätverks närhet, säger Petra Lundh.

Fakta: Barn och unga i grov kriminalitet

Arbetet i BOB bygger på ett regeringsuppdrag som beslutades 9 november 2023: regeringsbeslutet (pdf, 3 MB).

Arbetet i det nationella samverkans rådet leds av rikspolischefen, där också myndighetscheferna för Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet samt en representant för länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner ingår.

Rapport: Barn och unga i organiserad brottslighet (pdf, 637 kB)

Deltagare på mötet

Översta raden från vänster:

Överdirektör Peter Yngve, Kriminalvården; tf riksåklagare Katarina Johansson Welin, Åklagarmyndigheten; Enhetschef Anders Duvkär, Skolverket; Noa/Sms Per Wadhed, Polismyndigheten; Tillväxtdirektör Anna Conzen, Länsstyrelsen Sthlm.

Främre raden från vänster:

Stf. generaldirektör Urban Lindberg, Socialstyrelsen; generaldirektör Mattias Larsson, Brottsförebyggande rådet; rikspolischef Petra Lundh, Polismyndigheten; generaldirektör Elisabet Åsbjörnsson Hollmark, Statens institutionsstyrelse; Enhetschef Annika Lidström, Länsstyrelsen Västra Götaland.