Sök
Stäng Meny

Nya ändringsföreskrifter om ordningsvakter

Den 1 januari 2024 börjar Polismyndighetens ändringsföreskrifter om ordningsvakter att gälla. Ändringsföreskrifterna har tagits fram för att överensstämma med ny lag och förordning om ordningsvakter.

Under 2024 kommer Polisen att påbörja ett större arbete med att revidera hela Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1.

Förändringar i ändringsföreskrifterna

  • Bestämmelser införs rörande ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter.
  • För blivande ordningsvakter ställs krav på godkänt betyg i svenska 1.
  • Grundutbildningen blir mer omfattande. Bland annat kommer utbildningsmomenten i de tidigare särskilda utbildningarna ordningshållning på arena och säkerhetskontroll att ingå i den nya grundutbildningen.
  • Fortbildningen förlängs från 20 timmar till 50 timmar.
  • Den tidigare femårsgränsen som innebar krav på att gå om grundutbildningen tas bort. Den som en gång genomfört grundutbildning behöver alltså endast gå fortbildning.
  • En särskild utbildning för transport av personer som har omhändertagits införs.
  • Krav ställs på särskild utrustning i fordon som ska användas för transport av omhändertagna. Fordonen måste godkännas av Polismyndigheten.
  • De tidsbegränsade föreskrifterna och allmänna råden (PMFS 2020:20) om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19 upphävs.

Konsoliderad version av FAP 670-1

Konsoliderad version av Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1 (pdf, 1 MB)

För att öka läsvänligheten har en konsoliderad version av FAP 670-1 tagits fram. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av Polismyndighetens gällande föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Den konsoliderade versionen sammanfattar: