Sök
Stäng Meny

Domstolsanställd i Stockholm åtalad för grovt brott mot tystnadsplikt

Per Nicols och Anna Bendetti.

Den 10 november höll avdelningen för särskilda utredningar, SU, och särskilda åklagarkammaren en pressträff inför beslut i åtalsfrågan i ärende om grovt brott mot tystnadsplikt.

En domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt i norra Stockholm åtalades för grovt brott mot tystnadsplikt, brott mot tystnadsplikt, grovt dataintrång och dataintrång av normalgraden.

Enligt åtalet har kvinnan förmedlat sekretessbelagd information till en man som ingår i ett kriminellt nätverk i norra Stockholm.

"Allvarlig brottslighet"

– Det här är mycket allvarlig brottslighet som undergräver rättsväsendets förtroende och möjlighet att utreda misstänkta brott. Därför är det viktigt att domstolen får göra en prövning. Här finns också  möjlighet för domstolen att pröva den nya lagstiftningen grovt brott mot tystnadsplikt som började gälla den 1 augusti i år, säger chefsåklagare Per Nichols, förundersökningsledare på Särskilda åklagarkammaren.

Förmedlat uppgifter

Misstankarna sträcker sig längre bak i tiden än den 1 augusti i år. Kvinnan har enligt åtalet förmedlat uppgifter om hemliga tvångsmedel, och hemliga handlingar i övrigt för domstolsverksamheten. Fram till den 31 juli innebar det brott mot tystnadsplikt och därefter grovt brott mot tystnadsplikt.

Hon åtalas också för grovt dataintrång för att vid två tillfällen ha låtit mannen i det kriminella nätverket få använda hennes dator innehållande domstolens ärendesystem där han har kunnat surfa runt fritt.

– Vi har i denna utredning använt oss av telefonavlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning. Vi bedömde det som nödvändigt att använda oss av dessa metoder för att kunna utreda brotten. Jag vill påstå att vi har gedigen bevisning, säger Per Nichols.

Prioriterats högt

Ärendet har handlagts på SU och har prioriterats högt.

– Det beror på den särskilda allvarlighetsgraden i brotten samt att vi vet att brottslighet som denna möjliggör för den grova organiserade brottsligheten. Med tanke på den samhällssituation som råder i Sverige i dag har det, för oss, varit av största vikt att arbeta tillsammans med förundersökningsledaren effektivt och snabbt i detta ärende, säger Anna Benedetti, enhetschef för utredningsenheten i Stockholm på avdelningen för särskilda utredningar.