Sök
Stäng Meny

Svensk polis på plats i Egypten

Polismyndigheten stödjer Utrikesdepartementet med specialistförmåga vid gränsen mellan Egypten och Gaza.

Svensk polis är på plats i Rafah för att utföra bakgrundskontroller på svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige som tagit sig till gränsövergången.

– Vi hjälper även till med att snabbutreda svårare ärenden som exempelvis barn som fötts av en svensk medborgare i Gaza och som saknar resehandlingar, säger Per Engström, sektionschef vid Noa.

Polisen tar också upp eventuella anmälningar om saknade anhöriga. Det går även bra att göra detta vid ankomsten till Sverige.

Sedan den 12 november och hittills, den 20 november, har omkring 350 svenskar passerat över till Egypten via gränsövergången i Rafah. Personerna har 72 timmar på sig att lämna Egypten.

– Var och en är fri att resa vidare till den destination man vill, men vi uppfattar att de vi möter vill resa till Sverige, säger Per Engström.

Polispersonalen på plats står i kontakt med Noa, polisens nationella operativa avdelning, för att säkerställa att det finns en uppdaterad lägesbild som svarar mot insatsens olika behov. Det kan till exempel vara att förbereda ett mottagande av nödställda från konfliktområdet.

Gränsövergången från Gaza till Egypten vid Rafah öppnade den 1 november för skadade palestinier och utländska medborgare. Sedan dess har gränsen i regel varit öppen dagligen, med några undantag.