Sök

Hastigheten skillnad mellan liv och död

Hastigheten har en avgörande betydelse för utgången av en trafikolycka. De allvarligaste olyckorna inträffar ofta på vägar med högre hastigheter och därför genomför polisen extra hastighetskontroller över hela landet under vecka 16.

Det är framförallt vägar med högre hastighetsbegränsningar – från 70km/h och uppåt – som är överrepresenterade i olycksstatistiken när det gäller dödsolyckor i trafiken. Även mindre hastighetsöverträdelser kan få stora konsekvenser. Enligt Trafikverkets hemsida fördubblas risken att dö vid en frontalkrock om hastigheten höjs från 70km/h till 80km/h, även vid bältesanvändning.

Målet: Att rädda liv

För att minska olycksrisken och förebygga hastighetsöverträdelser genomför polisen därför en nationell trafikvecka mellan 15 och 21 april. Målet – att rädda liv.

– Polisens mål med att finnas i trafiken är inte att bötfälla någon utan att alla trafikanter ska få komma hem tryggt och säkert, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Detta är en del av den så kallade Nollvisionen där polisen arbetar aktivt tillsammans med andra myndigheter och aktörer för att nå det gemensamma målet – att ingen ska dö eller skadas i trafiken.

Genomförs i hela landet

De extra hastighetskontrollerna kommer att genomföras i hela landet, både synligt med laserinstrument vid vägkanten, samt dolt med genomsnittshastighetsmätare – i såväl målade som civila polisbilar samt på motorcyklar.

Om polisens trafikveckor

Den nationella trafikveckan med fokus på hastighet är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat nykterhet, brott på väg och yrkestrafik. Syftet med veckorna är att kraftsamla resurser och göra samstämmiga kontroller i hela EU. Självklart arbetar polisen i trafikmiljön alla andra veckor på året också.